Filadelfiaförsamlingen i Alsterbro

 

Välkommen till Filadelfia Alsterbro, Alstervägen 4 Alsterbro!

Välkomna att fira Gudstjänst med oss i Filadelfia, och till andra samlingar vi har i kyrkan.

Vi vill finnas till för er som bor i trakten eller för dig som kommer på besök.

Vår längtan är att förmedla Gudstro, gemenskap och hjälp i det vardagliga livet och ett hopp för evigheten.

Filadelfiakyrkan ligger i södra delen av samhället, vid genomfartsvägen, Alstervägen 4.

Filadelfiaförsamlingen är en frikyrkoförsamling som tillhör pingströrelsen genom samarbete med Pingst FFS (Fria församlingar i samverkan). Församlingen är ett andligt hem där det andliga livet får näring och inspiration. Vi vill också  vara en hjälp och ett stöd för människor med olika behov.

Vi tror att alla människor är skapade för att leva i gemenskap med Gud och att leva i gemenskap med varandra. 

Vi tror på bibelordet och det är vårt uppdrag!

”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.” Matteusevangeliet 22:37-39 

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Matteusevangeliet 28:18-20

Vi är en församling som praktiserar troendedop. När du tagit det steget i tro blir du medlem i församlingen.

Vi har även ett samarbete med Bäckebo Missionsförsamling. En gång i månaden firar vi gudstjänst tillsammans i Missionskyrkan i Balebo. 
Missionskyrkan ligger öster om Bäckebo på väg mot Kalmar på norra sidan av vägen.

 

Har du frågor och funderingar och du som vill veta mer sök gärna upp oss.

Läs under fliken om oss/kontakt så finner du tel nummer och adress.

 Vill du stödja vårt arbete i Alsterbro kan du sända en gåva till Församlingskassan, plusgiro 69 64 02-7.

Bild

 

Missionskyrkan i Balebo, Bäckebo, där vi har ett möte gemensamt i månaden.